Poskytujeme účtovné a poradenské služby jednotlivcom, alebo živnostníkom, malým a stredným podnikom, ktorí uprednostňujú zameranie sa na svoje hlavné činnosti a preto zveria svoje účtovníctvo do extérnych rúk.


Čo všetko zahŕňa poradenstvo?

Ponúkame kompletné účtovné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby, možnosť jednorázovej, alebo aj dlhodobej spolupráce.

 • Vedenie účtovníctva, postupy týkajúce sa účtovníctva a všetky zákony, ktoré s účtovníctvom súvisia. Obsahuje i daňové poradenstvo. Poradenstvo sa väčšinou uskutočňuje na základe podpísanej zmluvy o vedení účtovníctva a v tomto prípade je zahrnuté v cene. 
 • Postaráme sa o všetko, čo sa týka miezd vašich zamestnancov, od vypočítania mzdy, cez výplatné listiny a pásky, príkazy na prevod, až po evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vrátane podkladov pre výplatu nemocenských dávok, prihlášok do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne i ostatné registrácie, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom. Spracujeme aj ďalšiu mzdovú agendu: rekapitulácie ako podklady pre vedenie účtovníctva, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, štatistiku v súvislosti so spracovaním miezd. 
 • Spracúvame daňové priznania k dani z príjmu fyzických a právnických osôb, daňové priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH).
 • Máte otázky  a riešite finančné otázky, administratívne záležitosti, stojíte o radu v pracovnej sfére?
 • Začínate vo Švajčiarsku a sú Vám nejasné otázky bývania, povolení a integrácie?

Fässler Treuhand GmbH s jej tímom Vám ponúka v rámci svojich finančných poradenských služieb najnovšie aj balík (predplatné na rok) , kde sa elektronickou formou, telefonicky, prípadne osobne môžte obrátit s rôznymi požiadavkami. Detailne rozoberá problematiku financií, daní, zakladanie firiem a živnosti, rodinné prídavky. Balík služieb taktiež obsahuje mediátorskú podporu v pracovno-právnej ako aj sociálnej oblasti.

 • Ak máte záujem čo len o jednu zo služieb neváhajte a využite komplexný servis na profesionálnej úrovni.

 

Fässler Treuhand GmbH poskytuje komplexné poradenstvo.

 • V závislosti od požiadaviek klientov kancelária zabezpečuje komplexné služby v oblastiach, s ktorými sa naši klienti stretávajú počas činnosti a žitia vo Švajčiarsku. Poradenstvo v oblasti obchodno-právnej, pracovno-právnej, majetkovo-právnej, správno-právnej, finančno-právnej a sociálnej oblasti.
 • Zároveň máme skúsenosti s úzkou spoluprácou s orgánmi vo Švajčiarsku. V neposlednom rade v rámci poradenských služieb poskytujeme poradenstvo aj v súkromných záležitostiach našich klientov-rodinné právo.

 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo 

 

 

Zakladanie firmy vo Švajčiarsku/ Podnikanie vo Švajčiarsku

 • Máte otázky k našim produktom, službám alebo k našej firme?
 • Zavolajte nám, alebo nám pošlite správu prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Vaše otázky zodpovieme radi a rýchlo.
 • Poskytujeme zákaznícku podporu v slovenskom, českom, ruskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Ďalšie práce:

Povedzte nám Vašu požiadavku a my Vám poradíme a nájdeme vhodné riešenie pre vašu spoločnosť.